Changes

Jump to: navigation, search

User talk:Dorindavidaurel1948

542 bytes added, 04:28, February 19, 2013
no edit summary
De câte ori doresc să încar grafică creată de mine, muncită din greu zile şi nopţi. Mă izbesc de editorul de încărcare. care mă împiedică. Nu puteţi folosi termenul Ierusalim, nici Betsaida, Nici Ierihon, nici Hebron. Chiar dacă nu sunteţi de acord cu sentimentele mele de năduf.........genul acesta de falşi creştini îmi răscolesc toate amintirile din vremea cruciaţilor , a Inchiziţiei când Biserica şi Satana aveau aceaşi voie,gând şi Duh. Când strămoşii mei eurau arşi pe ruguri fiindcă purtau haine albastre cu alb şi fiindcă sau născut evrei mozaici.Genul acesta de creştini îmi amintesc de Holocaust şi de tot ce le-am face călăilor dacă i-am prinde. Dacă cineva este prieten cu haimanaua cruciată. Îndemnaţi-l cu Duhul lui Iisus spre o nouă destinaie "Marte".
 
Restul fiţi binecuvântaţi de Yahweh Adonai,adică Domnul Dumnezeu,căci eu ştiu bine că Lui mă închin. Amin Vă zic cu consideraţie şi dragoste "Şalom uvraha, we'lahme Ruach mi'haşamim! pace vouă şi binecuvântare din ceruri!Amin"
 
Iar pentru haimanua Cruciată, doresc să ştie clar că mânuiesc UZI şi Galil la fel de bine cum traduc thorah din ebraică .Cât de bine? Priviţi grafica 3D creată de mine şi ve-ţi şti cât de precis o să-i tăbăcesc posteriorul CRUCIAT ŞI ÎNGÂMFAT, de ANTISEMIT NESUFERIT!.

Navigation menu