User talk:Dorindavidaurel1948

From OrthodoxWiki Commons
Jump to: navigation, search

În lucru.........................Mulţumesc. Sper să vă placă grafica 3D creată de mine , încărcată pe ortodox Wiki şi pe care am creat-o pentru cele 150 de websites, weburi portal sau bloguri Blogger, sau Wordpress lucrate de mine, proprietatea mea şia Google Inc. Eram furios, îndurerat şi indignat. Îmi cer scuze echipei Ortodox Wiki, şi contribuitorilor ,creatorilor de materiale de la DISCUŢII şi CAFENEA. Le doresc singer dragostea lui Dumnezeu ca mângâiere şi inspiraţie. Har, pace,dragoste şi armonie,de la Mântuitorul nostru Iisus Mesia,Hristos cum spuneţi voi neamurile mântuite. Amin!

pentru majoritatea am un mare respect şi consideraţie care o afişez şi nu o ascund . am văzut multe materiale. Vă întrebaţi ce caută un evreu grec ,mozaic în turma cu creştini. Păi lipsea măgăruşul. Fiţi binecuvântaţi de Dumnezeu. şi vă îndemn lucraţi cu sete şi curaj. Dar cu răspunderea celor scrise.Să scrieţi în aşa fel,încât anul viitor sau peste ani să nu vă fie ruşine de ce aţi scris!.

Şi salvaţi Ortodoxia din primele cinci secole, fiindcă merită salvată. Dacă acea ortodoxie dragă mie şi sufletului meu ar fi trăită şi practicată. Nu ar exista vrăjmăşii între ştiinţă şi credinţă. Nici nu ar mai fi călugări legionari care la miezul nopţii să cânte în loc de tropare, "imunirele lui Zelea Codreanu ", Mântuitorul lor adevărat. Când ironizez aceşti călugări, în fapt sărut mâna pustiniclor şi duhovnicilor adevăraţi. Când îi văd, văr Ierusalimul meu , văd rabinii bătrâni, scribii şi preoţii bogaţi în Duh,adevărata comoară a lui Israel. Şi să ştiţi că pe ascuns evreii toţi lau iubit pe Ieşua ha'Maşia (Iisus Hristos).Nu de faţă cu creştinii lumii voastre , din cauza rivalităţilor istorice şi a unor cutume nenorocite. Ar trebui să-L credeţi zilnic pe Apostolul votru al neamurilor,pe Sfântul Pavel care spune în Epistola către Romani :

"Să nu fiţi înşelaţi la urmă şi cu totul, căci Israel îl iubeşte nespus şi au fost cei străvechi în aşteptarea Lui (Mesia)!" Dacă cineva doreşte să colaboreze cu mine pentru materiale şi articole sunt deschis. Ar fi trist să fiu singurul înţelept în viaţă.Ar fi de-a dreptul suicidal.Ştiu , din proorocii mici , Adonaiul meu spune despre "Drepţii neamurilor, a căror înţelepciune este străveche, au mintea ascuţită şi duhul pregătit!"-Osea.