Changes

Jump to: navigation, search

User talk:Dorindavidaurel1948

208 bytes added, 17:24, February 19, 2013
no edit summary
În lucru.........................Mulţumesc. Am o întrebare,sper Sper nu supăr vă placă grafica 3D creată de mine , încărcată pe ortodox Wiki şi pe nimeni. care am observat că un Olandez creştin deţine monopolul pe imaginile Ţării Sfinte. Eu sunt evreucreat-o pentru cele 150 de websites,evreu născut;preot weburi portal sau bloguri mozaic şi rezervist. Cum pot să-l invit în IsraelBlogger, să-i rup picioarele sau Wordpress lucrate de mine,mâinile să înţeleagă că Yahwehproprietatea mea şia Google Inc.Eram furios, Mesia îndurerat şi Ereţ israel nu sunt de vânzareindignat. Se împărtăşesc oricuiÎmi cer scuze echipei Ortodox Wiki, mai puţin dobitocilor aroganţi şi HITLERIŞTI ANTISEMIŢI. Nu glumesccontribuitorilor , aş vrea creatorilor de materiale de la DISCUŢII şi jur pe Yaheh pe inima Sfântului Duh să-L pierd pe Eretz sau Charmel Sheik, în pustia Nevgev MadiamCAFENEA. Nu sunt creştin şi Le doresc să-i singer explic didactic faţa nevăzută a Legii Mozaice. Eu nu am pus monopol pe cuvântul ORTODOX dragostea lui Dumnezeu ca mângâiere şi nici pe expresia Biserică Ortodoxăinspiraţie. Scuze pentru refulareHar, pace,dar este o idioţenie să pui monopol exclusivist pe termeni dragoste şi cuvinte. Sper ca Yahweh Elohim să-i ofere un sejur Poltergaistarmonie,de la Mântuitorul nostru Iisus Mesia,Hristos cum spuneţi voi neamurile mântuite. Amin!
De câte ori doresc ''pentru majoritatea am un mare respect şi consideraţie care să încar grafică creată de mine, muncită din greu zile o afişez şi nopţinu o ascund . Mă izbesc de editorul de încărcaream văzut multe materiale. care mă împiedică. Nu puteţi folosi termenul Ierusalim, nici Betsaida Vă întrebaţi ce caută un evreu grec , Nici Ierihon, nici Hebron. Chiar dacă nu sunteţi de acord mozaic în turma cu sentimentele mele de nădufcreştini.Păi lipsea măgăruşul.Fiţi binecuvântaţi de Dumnezeu.......genul acesta de falşi creştini îmi răscolesc toate amintirile din vremea cruciaţilor , a Inchiziţiei când Biserica şi vă îndemn lucraţi cu sete şi Satana aveau aceaşi voie,gând şi Duhcuraj. Când strămoşii mei eurau arşi pe ruguri fiindcă purtau haine albastre Dar cu alb şi fiindcă răspunderea celor scrise.Să scrieţi în aşa fel,încât anul viitor sau născut evrei mozaici.Genul acesta de creştini îmi amintesc peste ani să nu vă fie ruşine de Holocaust şi de tot ce le-am face călăilor dacă i-am prinde. Dacă cineva este prieten cu haimanaua cruciată. Îndemnaţi-l cu Duhul lui Iisus spre o nouă destinaie "Marte"aţi scris!.
Restul fiţi binecuvântaţi Şi salvaţi Ortodoxia din primele cinci secole, fiindcă merită salvată. Dacă acea ortodoxie dragă mie şi sufletului meu ar fi trăită şi practicată. Nu ar exista vrăjmăşii între ştiinţă şi credinţă. Nici nu ar mai fi călugări legionari care la miezul nopţii să cânte în loc de Yahweh Adonaitropare, "imunirele lui Zelea Codreanu ", Mântuitorul lor adevărat. Când ironizez aceşti călugări, în fapt sărut mâna pustiniclor şi duhovnicilor adevăraţi. Când îi văd,adică Domnul Dumnezeuvăr Ierusalimul meu ,căci eu ştiu bine văd rabinii bătrâni, scribii şi preoţii bogaţi în Duh,adevărata comoară a lui Israel. Şi să ştiţi Lui mă închinpe ascuns evreii toţi lau iubit pe Ieşua ha'Maşia (Iisus Hristos). Amin Vă zic Nu de faţă cu consideraţie creştinii lumii voastre , din cauza rivalităţilor istorice şi dragoste "Şalom uvrahaa unor cutume nenorocite. Ar trebui să-L credeţi zilnic pe Apostolul votru al neamurilor, we'lahme Ruach mi'haşamim! Pace vouă şi binecuvântare din ceruri!Amin" pe Sfântul Pavel care spune în Epistola către Romani :
Iar pentru haimanua Cruciată"Să nu fiţi înşelaţi la urmă şi cu totul, căci Israel îl iubeşte nespus şi au fost doresc cei străvechi în aşteptarea Lui (Mesia)!"'''''Dacă cineva doreşte ştie clar că mânuiesc UZI şi Galil la fel de bine cum traduc thorah din ebraică .Cât de bine? Priviţi grafica 3D creată de colaboreze cu mine pentru materiale şi ve-ţi şti cât de precis articole o sunt deschis. Ar fi trist fiu singurul înţelept în viaţă.Ar fi de-i tăbăcesc posteriorul CRUCIAT ŞI ÎNGÂMFATa dreptul suicidal.Ştiu , din proorocii mici , Adonaiul meu spune despre "Drepţii neamurilor, de ANTISEMIT NESUFERITa căror înţelepciune este străveche, au mintea ascuţită şi duhul pregătit!"-Osea.'''

Navigation menu