Changes

Jump to: navigation, search

User talk:Dorindavidaurel1948

750 bytes added, 17:24, February 19, 2013
no edit summary
În lucru.........................Mulţumesc. Am o întrebare,sper Sper nu supăr vă placă grafica 3D creată de mine , încărcată pe ortodox Wiki şi pe nimeni. care am observat că un Olandez creştin deţine monopolul pe imaginile Ţării Sfinte. Eu sunt evreucreat-o pentru cele 150 de websites,evreu născut;preot weburi portal sau bloguri mozaic şi rezervist. Cum pot să-l invit în IsraelBlogger, să-i rup picioarele sau Wordpress lucrate de mine,mâinile să înţeleagă că Yahwehproprietatea mea şia Google Inc.Eram furios, Mesia îndurerat şi Ereţ israel nu sunt de vânzareindignat. Se împărtăşesc oricuiÎmi cer scuze echipei Ortodox Wiki, mai puţin dobitocilor aroganţi şi HITLERIŞTI ANTISEMIŢI. Nu glumesccontribuitorilor , aş vrea creatorilor de materiale de la DISCUŢII şi jur pe Yaheh pe inima Sfântului Duh să-L pierd pe Eretz sau Charmel Sheik, în pustia Nevgev MadiamCAFENEA. Nu sunt creştin şi Le doresc să-i singer explic didactic faţa nevăzută a Legii Mozaice. Eu nu am pus monopol pe cuvântul ORTODOX dragostea lui Dumnezeu ca mângâiere şi nici pe expresia Biserică Ortodoxăinspiraţie. Scuze pentru refulareHar, pace,dar este o idioţenie să pui monopol exclusivist pe termeni dragoste şi cuvinte. Sper ca Yahweh Elohim să-i ofere un sejur Poltergaistarmonie,de la Mântuitorul nostru Iisus Mesia,Hristos cum spuneţi voi neamurile mântuite. Amin!
De câte ori doresc ''pentru majoritatea am un mare respect şi consideraţie care să încar grafică creată de mine, muncită din greu zile o afişez şi nopţinu o ascund . Mă izbesc de editorul de încărcaream văzut multe materiale. care mă împiedică. Nu puteţi folosi termenul Ierusalim Vă întrebaţi ce caută un evreu grec , nici Betsaida, Nici Ierihon, nici Hebron. Chiar dacă nu sunteţi de acord mozaic în turma cu sentimentele mele de nădufcreştini.Păi lipsea măgăruşul.Fiţi binecuvântaţi de Dumnezeu.şi vă îndemn lucraţi cu sete şi curaj.Dar cu răspunderea celor scrise.Să scrieţi în aşa fel,încât anul viitor sau peste ani să nu vă fie ruşine de ce aţi scris!Şi salvaţi Ortodoxia din primele cinci secole, fiindcă merită salvată.Dacă acea ortodoxie dragă mie şi sufletului meu ar fi trăită şi practicată.Nu ar exista vrăjmăşii între ştiinţă şi credinţă.genul acesta Nici nu ar mai fi călugări legionari care la miezul nopţii să cânte în loc de falşi creştini îmi răscolesc toate amintirile din vremea cruciaţilor tropare, "imunirele lui Zelea Codreanu ", Mântuitorul lor adevărat. Când ironizez aceşti călugări, a Inchiziţiei când Biserica în fapt sărut mâna pustiniclor şi Satana aveau aceaşi voieduhovnicilor adevăraţi. Când îi văd,gând văr Ierusalimul meu , văd rabinii bătrâni, scribii şi preoţii bogaţi în Duh,adevărata comoară a lui Israel. Când strămoşii mei eurau arşi Şi să ştiţi că pe ascuns evreii toţi lau iubit pe ruguri fiindcă purtau haine albastre Ieşua ha'Maşia (Iisus Hristos).Nu de faţă cu alb creştinii lumii voastre , din cauza rivalităţilor istorice şi fiindcă sau născut evrei mozaicia unor cutume nenorocite.Genul acesta de creştini Ar trebui să-L credeţi îmi amintesc de Holocaust zilnic pe Apostolul votru al neamurilor,pe Sfântul Pavel care spune în Epistola către Romani : "Să nu fiţi înşelaţi la urmă şi cu totul, căci Israel îl iubeşte nespus şi de tot ce le-am face călăilor dacă i-am prinde. au fost cei străvechi în aşteptarea Lui (Mesia)!"'''''Dacă cineva doreşte să este prieten colaboreze cu haimanaua cruciatămine pentru materiale şi articole sunt deschis. Ar fi trist să fiu singurul înţelept în viaţă. ÎndemnaţiAr fi de-l cu Duhul lui Iisus spre o nouă destinaie a dreptul suicidal.Ştiu , din proorocii mici , Adonaiul meu spune despre "MarteDrepţii neamurilor, a căror înţelepciune este străveche, au mintea ascuţită şi duhul pregătit!"-Osea.'''

Navigation menu